FCD vs SVW Dream11 Fantasy Cricket | ECS T10 – Frankfurt

FCD vs SVW Dream11 Fantasy Cricket   FCD Husnan Kabeer Umar Faroz Muhammad Tayyab Zaman Khan Muhammad Mudassar Akhlaq Ahmad Tanzeem Ali Yasir Hayat Shakoor Rahimzei Ghulam Saif Badar Munir.   SVW   Shahan Agha Mohammad Rahimi Amin Khan, Khan Zadran Fayaz Khan Nasseri Enamullah Zadran Momin Zadran Nasrullah Zadran Malik Zadran Jawed Khan Abdullah …

FCD vs SVW Dream11 Fantasy Cricket | ECS T10 – Frankfurt Read More »