DUCC vs COCC Dream11 Fantasy Cricket | ECS T10 – Hungary

DUCC vs COCC Dream11 Fantasy Cricket   DUCC Bobby Patel Anil Pattanaik (wk) Rohit Kumar Probal Rudra Salman Jamil Bibek Singh Loysten Sebastian Amit Parihar Ali Yalmaz Vinod Kumar Khushal Gabhane. COCC Anuj Kumar Shanker Gudipati Satyadeep Ashwathnarayan (c & wk) Vishnu Vasudev Sanjay Kumar Nitin Narve Kailash Chander Srinivas Mandali Ashutosh Mathur Bhavani Adapaka …

DUCC vs COCC Dream11 Fantasy Cricket | ECS T10 – Hungary Read More »