BD vs BOD Dream11 Prediction

 

BD: 11 –

 1. Hazratullah Zazai
 2. Usman Ghani
 3. Asghar Afghan
 4. Ibrahim Zadran
 5. Nasir Jamal
 6. Tariq Stanikzai
 7. Mirwais Ashraf
 8. Sharafuddin Ashraf
 9. Waqar Salamkhel
 10. Hamid Hassan
 11. Farhad Momand.

 

BOD: 11

 1. Imran Janat
 2. Karim Janat
 3. Ihsanullah
 4. Rahmat Shah
 5. Munir Ahmad
 6. Gulbadin Naib
 7. Shafiqullah Ghafari
 8. Amir Hamza
 9. Waqarullah Ishaq
 10. Mohammad Saleem
 11. Sayed Shirzad

 

BD vs BOD SQUAD

BD Dream11 Prediction : Asghar Afghan, Sharafudin Ashraf, Hanid Hassan, Ibrahim Zadran, Hazratullah Zazai, Tarik Stanikzai, Mirwais Ashraf, Waqarullah Salamkhil, Nasir Jamal, Usman Ghani, Mohammad Sardar, Ibrahim Abdurrahimzai, Wafadar Momand, Ikram Alikhil, Imran Mir, Parwin Amin

BOD Dream11 Prediction : Gulbadin Naib , Karim Janat, Humza Hotak, Rahmat Shah, Ehsanullah Janat, Syed Ahmad Shirzad, Shafiqullah Ghafari, Munir Ahmad Kakar, Tahir Adil, Saleem Safi, Waqarullah Ishaqzai,

 

BD vs BOD Dream11 Prediction TEAM

 

 

 

 

 

Note: DO NOT COPY THE SAME TEAM TRY TO MAKE YOUR OWN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.