UP vs HAR DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

UP

 1. Nitesh Kumar (C)
 2. Rishank Devadiga
 3. Shrikanth Jadhav
 4. Monu Goyat
 5. Amit
 6. Sachin Kumar
 7. Narender

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

UP vs HAR Dream 11 Team

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *