TP vs CA Dream11 Team | Basketball League | Pickdreamteam.com

TP vs CA Dream11 Fantasy Basketball Dream 11 Team

TP vs CA

 

TP

  1. Kuo Chia-Wen
  2. Yu Ke-Shi
  3. Su-Yi Rou
  4. Liu Xiye
  5. Wu Yi-Xuan

 

 

 

CA

  1. Pin Lo
  2. Zheng Yi-Xiu
  3. Ling-Chuan Huang
  4. Lin Yu-Ting
  5. Wei-An Chen

 

TPA vs TB  Dream11 Team

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *