Tag Archives: PAT VS HAR

PAT VS HAR Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com

PAT VS HAR DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

PAT

 1. Pardeep Narwal (c)
 2. Manjeet
 3. Vijay
 4. Manish
 5. Vikas Kale
 6. Ravinder Kumar
 7. Jaideep

 

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

 

 

PAT VS HAR Dream 11 Team