Tag Archives: MUM vs TAM

MUM vs TAM Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com

MUM vs TAM DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

MUM

 1. Abhishek Singh
 2. Arjun Deshwal
 3. Surinder Singh
 4. Rohit Baliyan
 5. Harendra Kumar
 6. Fazel Atrachali
 7. Sandeep Narwal

TAM

 1. Rahul Chaudhari
 2. V Ajith Kumar
 3. Ran Singh
 4. M Abhishek
 5. Manjeet Chillar
 6. Mohit Chillar
 7. Vineet Sharma
 

MUM vs TAM Dream 11 Team