Tag Archives: JAI VS HAR Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com

JAI VS HAR Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com

JAI VS HAR DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

JAI

 1. Sandeep Kumar Dhull
 2. Amit Hooda
 3. Sunil Siddhgavali
 4. Deepak Niwas Hooda
 5. Nitin Rawal
 6. Deepak Narwal
 7. Ajinkya Pawar

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

 

 

JAI vs HAR Dream 11 Team