SMO vs SHSO Dream11 Fantasy Football Team

SMO

 1. Aleksandr Filtsov (Gk)
 2. Eduard Zhevnerov
 3. Ilya Rashchenya
 4. Aleksey Butarevich
 5. Aleksey Vakulich
 6. Anatoli Makarov
 7. Konstantin Kotov
 8. Evgeni Barsukov
 9. Vladislav Mukhamedov
 10. Ivan Veras
 11. Jean-Morel Poe.

 

SHSO

 1. Aleksandr Gutor (GK)
 2. Sergey Matvejchik
 3. Igor Burko
 4. Sergey Politevich
 5. Aleksandr Sachivko
 6. Giorgi Diasamidze
 7. Dzmitry Padstrelaw
 8. Sergey Balanovich
 9. Yuri Kendysh
 10. Azdren Llullaku
 11. Darko Bodul.

SMO vs SHSO DREAM11 TEAM

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *