SL vs JD Dream11 Fantasy

SL

  1.  Hanjun Chang
  2.  Shuai Yuan
  3. Liu Guangcen
  4.  Junwei Ren
  5. ZhaoBao Ge

JD

  1. Hongfei Shi
  2.  Antonio Blakeney
  3.  Li Yi
  4. Zhou Zhao
  5. Quanxi Wu

 

SL vs JD Spanish Liga ACB DREAM11 TEAM

 

note: Do not copy the same team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *