PUN vs HAR DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

 

PUN

 1. Nitin Tomar
 2. Darshan Kaidan
 3. R Sriram
 4. Surjeet Singh
 5. Hadi Tajik
 6. Girish Maruti
 7. Sagar Krishna

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

 

 

PUN vs HAR Dream 11 Team

 

tam vs har kabaddi dream11 team,pun vs har dream11 team,pun vs har dream11,tam vs har dream 11,tam vs har dream11 team,kabaddi dream11 team,pun vs har,puneri vs haryana kabaddi dream11 team,puneri vs haryana kabaddi team dream11,hyd vs har dream11 team,pun vs hyd dream11 team,pun vs har kabaddi,#puneri paltan vs haryana steelers 6th prokabaddi dream 11 team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *