MKCC vs HSC Dream11 Fantasy Cricket

 

MKCC

 1. Shahid Aslam
 2. Jahandad Mushtaq
 3. Zahidallah Sahak
 4. Maiwand Yosefzai
 5. MD Nizamur Rahshid
 6. Zain Muzaffar
 7. Akarmuddin Shirzad
 8. Pasal Mohammad
 9. Rahim Safi
 10. Zahid Aslam
 11. Chaudhary Tahir Hussain.

 

HSC

 

 1. Madhan Prabu Raman
 2. Abinash Panda
 3. Phani Pramod
 4. Dawinder Singh
 5. Aravind Chandrasekaran
 6. Sahil Rathod
 7. Rohit Saproo
 8. Prasanjit Behera
 9. Prabhu Ramakrishnan
 10. Satish Kohri
 11. Sadashiv Gour.

MKCC vs HSC DREAM 11 TEAM

 

Note: Do not copy the same team try to make your own team.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close