KSV vs PSV Dream11 Fantasy Cricket

 

KSV

  1. Faisal Bin Mubashar, Shoaib Azam, Muhammad Samiallah, Israr Khan, Izatullah Dawlatzai (c), Saied Sajad Sadat,Souman Das (wk), Satar Darwesh, Sultan Sherzad Shah, Shekib Naibkhel, Finn Sadarangani.

PSV

 

  1. Gulraiz Mustafa, Nader Khan Rahmany, Imran Hafiz, Amin Zadran (c), Awal Khan Safi, Nasir Rustamkheil, Adeel Ahmad, Matiullah Yousafzai, Zaheer Khan Jamali, Wahid Muhammad, Sajid Jaberkhel (wk).

KSV vs PSVĀ  DREAM 11 TEAM

 

Note: Do not copy the same team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *