JD vs TPN Dream11 Fantasy

JD

  1.  Hongfei Shi
  2. Antonio Blakeney (GTD)
  3. Li Yi
  4. Zhou Zhao
  5. Quanxi Wu

TPN

  1. Yi Shi
  2.  Liu Shuai
  3. Jin Xin
  4. Deshaui Shi
  5. Wei Liu

 

JD vs TPN CBA League Dream11 Fantasy

 

 

note: Do not copy the same team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *