JAI vS PUN Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com

JAI vS PUN DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7 JAI Deepak Hooda (captain) Nilesh Salunke Deepak Narwal Santhapanaselvam Sandeep Dhull Vishal Sunil Siddhgavali. PUN Surjeet Singh (captain) Pankaj Mohite Sagar Krishna Hadi Tajik Balasaheb Jadhav Amit Kumar Darshan Kadian.   JAI vS PUN  Dream 11 Team BEN VS HYD Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 … Continue reading JAI vS PUN Pro Kabaddi League 2019 Dream 11 Team | Pickdreamteam.com