GST vs TPN Dream11 Fantasy

GST

  1. Rui Zhao
  2.  Zhou Peng
  3.  Sonny Weems
  4.  Jianlian Yi
  5. Xinkai Wang

TPN

  1. Yi Shi
  2.  Liu Shuai
  3. Jin Xin
  4. Deshaui Shi
  5. Wei Liu

 

GST vs TPN CBA League Dream11 Fantasy

 

 

note: Do not copy the same team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *