GAL vs BNG Dream11 Fantasy

GAL

  1. Byshim Allanazarov
  2. Allamyrat Shamammedov
  3. Sergey Zhukov
  4. Azar Cherkesov
  5. Atamyrat Jumaev

BNG

  1. Alikhan Bekchanov
  2. Yakumbmyrat Charyev
  3. Kerim Mammetmuradov
  4. Annagula Khodzhagulaev
  5. Akymrat Akymradov

SE vs SEGN DREAM11 TEAM

gal vs bng,gal vs bng dream11 team,bng vs gal,gal vs bng team,gal vs bng gl team,gal vs bng lineup,gal vs bng dream11,gal vs bng dream 11,gal vs bng h2h team,gal vs bng basketball,bng vs gal dream11 team,gal vs bng dream 11 team,gal vs bng today dream11,gal vs bng start up lineup,gal vs bng small league team,gal vs bng basketball dream 11 team,gal vs bng dream11 team basketball,gal vs bng today basketball dream 11,galvsbngdream11team,bngvsgaldream11team,today basketball dream 11 team,dream 11

 

note: Do not copy the same team

Tag:-gal vs bng,gal vs bng dream11 team,bng vs gal,gal vs bng team,gal vs bng gl team,gal vs bng lineup,gal vs bng dream11,gal vs bng dream 11,gal vs bng h2h team,gal vs bng basketball,bng vs gal dream11 team,gal vs bng dream 11 team,gal vs bng today dream11,gal vs bng start up lineup,gal vs bng small league team,gal vs bng basketball dream 11 team,gal vs bng dream11 team basketball,gal vs bng today basketball dream 11,galvsbngdream11team,bngvsgaldream11team,today basketball dream 11 team,dream 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *