DRG vs GYK Dream11 Fantasy

DRG

  1. Eziz Mavyev
  2. Spaarmammet Satlykov
  3. Nury Agajanov
  4.  Denis Zazul
  5.  Pavel Averyanov

GYK

 

  1. Alexander Pashkov
  2.  Sapasi Zairov
  3.  Ahmed Shamuradov
  4. Begench Akmammedov
  5. Muhammet Begenjov

 

DRG vs GYK DREAM11 TEAM

 

note: Do not copy the same team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *